Disclaimer

De op de site getoonde informatie is met zorg samengesteld door Mts. Veehouderij en Verhuurbedrijf Galesloot.
Mts. Veehouderij en Verhuurbedrijf Galesloot behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid:
Mts. Veehouderij en Verhuurbedrijf Galesloot spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op onze website door Mts. Veehouderij en Verhuurbedrijf Galesloot. te huur aangeboden boten kunnen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid omschrijving. 
Mts. Veehouderij en Verhuurbedrijf Galesloot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van Mts. Veehouderij en Verhuurbedrijf Galesloot.

Bij de prijs berekening op deze website is Mts. Veehouderij en Verhuurbedrijf Galesloot van algemene uitgangs punten uit gegaan, dit zou niet kunnen overeenkomen met U persoonlijke situatie. Alle prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt door Mts. Veehouderij en Verhuurbedrijf Galesloot geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten:
De informatie gevonden op de website van Mts. Veehouderij en Verhuurbedrijf Galesloot mag voor persoonlijke doeleinde gebruikt worden, onder voorwaarde dat U de gevonden informatie heeft gevonden op de website van Mts. Veehouderij en Verhuurbedrijf Galesloot en de informatie ongewijzigd laat met vermelding van de bron. Voor commerciƫle doeleinden moet eerst toestemming worden gevraagd.

Mts. Veehouderij en Verhuurbedrijf Galesloot houdt het recht voor de Disclaimer elk moment aan te passen.

De informatie op de website van Mts. Veehouderij en Verhuurbedrijf Galesloot, de vormgeving, huisstijl, en logo’s zijn eigendom van Mts. Veehouderij en Verhuurbedrijf Galesloot.
Voor alle foto's op de website is aan betrokkene ( geportreteerde ) toestemming gevraagd om deze op onze website te mogen gebruiken.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mts. Veehouderij en Verhuurbedrijf Galesloot Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mts. Veehouderij en Verhuurbedrijf Galesloot, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Mts. Veehouderij en Verhuurbedrijf Galesloot
Dammerweg 4a
1383 HT Weesp
Tel: 0646680896
KvK 66935091
BTW NL856759168B01